تبلیغات
♥♥♥♥♥♥♥دانلودفیلم♥♥♥♥♥♥♥ - تاثیر نماز بر شیاطین
♥♥♥♥♥♥♥دانلودفیلم♥♥♥♥♥♥♥
گفته بودم چو بیا یی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
یکشنبه 2 مرداد 1390 :: نویسنده : R DOLAT ABADI
تاثیر نماز بر شیاطین

حضرت علی (ع)
" نماز ، كوبنده شیطان است " (1)
در سپیده دم حیات ، هنگامیكه خدا ، انسان " راآفرید و از روح الهی خویش ، در وجود او دمید ، مقرر فرمود تا همگی فرشتگان مقرب درگاهش ، آدم ابوالبشر (ع) را سجده كنند .
در این میان " ابلیس " انسان را فاقد لیاقت برای مسجودفرشتگان بودن یافت و از فرمان الهی سر بتافت و به واسطه این تمرد از درگاه الهی رانده شد .
اما " شیطان با این كه در بسیاری از موارد مترادف با " ابلیس " معرفی شده است ، از نظر قرآن و روایات ( و با آنچه كه خواهیم گفت از دیدگاه علمی ) با " ابلیس " به كلی متفاوت است . بدین معنی كه" شیطان " را می توان ، عبارت از همه آن نیروها و موجوداتی دانست كه انسان را به گناه كردن وا می دارند و یا به طور كلی به نحوی از انحاء در انسان،ایجاد بیماری و مرض می نمایند .
در این مورد حتی بسیاری از روایات اسلامی را میتوان یافت كه در آنها از میكروبهای بیماریزای انسان نیز با عنوان " شیطان" نام برده شده است و حتی می توان ایجاد بیماریها عفونی انسان را نیز به نوعی ، ناشی از غلبه شیطان هایی به نام باكتری ، انگل ، قارچ ، ویروس ، و .. به حساب آورد . به این ترتیب ، ابیات مشهور و زیبای زیر :
شیطان كه رانده گشت بجز یك خطا نكرد
خود را برای سجده آدم رضا نكرد
شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
كو سجده را بر آدم و این بر خدا نكرد
علیرغم آن كه حاوی مفاهیم عمیق در جهت توجه دادن، به خطر بزرگ بی نمازی است ، از لحاظ به كاربردن كلمه " شیطان شاید اندكی اشكال داشته باشد ، چرا كه آن موجودی كه در مقابل آدم (ع) حاضر به سجده نشد ، " ابلیس " و یكی از فرشتگان الهی بود ، اما شیطان ها موجودات بسیارمتعددی هستند كه نه تنها با وسوسه های شیطنت آمیز خود ، باعث ایجادبیماریهای روحی ( گناهان ) و بیماریهای روانی ( مثل وسواس ) می شوند ،بلكه بیماریهای جسمی ( مانند انواع بیماریهای عفونی ) را نیز ایجاد میكنند . به هر تقدیر ، شاید بتوان " شیاطین " را بعنوان لشكریان بسیارمتعدد " ابلیس " تلقی نمود .
در شماره های اولیه این مجموعه مقالات از تاثیرنماز بر بیماریهای مختلف میكروبی ، از جمله عفونتهای پوست ، دهان و دندان، دستگاه تنفس ، دستگاه ادراری و .. سخن گفتیم و " كوبندگی " نماز را درمورد شیاطین عفونت زا ، در انسان بررسی نمودیم . اما نكته ای كه در این شماره خواهیم گفت ، به بحث “ تعادل ناقل های عصبی ” كه در شماره گذشته مورد بررسی قرار گرفت می باشد.
درباره ناقل های عصبی با توجه به دانسته هایجدید علمی گفتیم كه تمام بیماریهای روانی انسان و حتی گناهانی كه مرتكب میشود ( بیماریهای روحی ) تماما بر اثر ایجاد تغییر و تحولاتی است كه درمواد شیمیایی موجود در دستگاه عصبی او بوقوع می پیوندد و بررسی كامل پیرامون این نظریه تحول شگرفی در تمامی عرصه های بشری ، اعم از انسان شناسی و فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی و .. ایجاد خواهد كرد ، چرا كهبا این دیدگاه بوسیله قرص و آمپول و با روش دو دوتا چهار تا می توان به سراغ مشكلات مزمنی كه قرنها بشر را آزرده اند رفت و مثلا ریشه فساد وفحشاء و دروغگویی و حسادت و .. را بدین طریق خشكاند !
اما همانجا اشاره كردیم كه علم بشر تا رسیدن بهروزی كه قادر شود " تعادل ناقل های عصبی " را به بهترین شكل در وجودانسانها برقرار سازد ، راه درازی در پیش دارد ، اما آیین مقدس اسلام وبخصوص پیشوایان بزرگ مذهب تشیع ، از قرنها پیش ، ضمن قرار دادن " عدل " دركنار اساسی ترین اعتقاد دینی خود یعنی " توحید " یك جنبه مهم عدل رابرقراری تعادل در وجود انسان دانسته اند و برای برقرار نمودن این تعادلروشهای گوناگونی پیشنهاد كرده اند كه در صدر این روشها " نماز " قرار دارد .
در بحث تعادل ناقل های عصبی می توان با یافته های امروزی دانش بشر ، از تعادل خارج شدن برخی ناقل های عصبی را ( مثلا بافزونی یافتن یك ماده شیمیایی نامطلوب ) منجر به ایجاد اختلالات روانی و یاانحرافات در انسان دانست . بدین معنا كه مجموعه ای از " مواد شیمیایی نامطلوب " در دستگاه عصبی انسان حضور می یابند كه او را به یك بیماری روانی مبتلا می سازند و یا او را به حسادت ، دروغگویی ، بدبینی و .. وادارمی كنند .
حال با توضیحی كه در آغاز پیرامون " شیطان" ارائه نمودیم می توانیم با تكیه بر قرآن و روایات معصومین (ع) این " موادشیمیایی بد و نامطلوب " را مصداق دیگری برای " شیطان گ بدانیم ، كه همانعامل تمام بیماریهای جسمی و روانی و انحرافات و گناهان بشر است .
بدین ترتیب علیرغم نقشی كه برای " شیطان " درایجاد بیماریها در انسان ذكر كردیم ، می توانیم پیرامون آن بخش از مفاهیمقرآنی كه به " امراض قلب " اشاره كرده است ، یا آن گروه از آیات شریفهالهی كه به بحث پیرامون تاثیرات شیطان بر انسان پرداخته است ، به دركبهتری با مدد توجهات علمی برسیم و بفهمیم كه شیطان از چه راهی ممكن است دردرون انسان بیماری روانی یا روحی ( مرض ) ایجاد كند .
در واقع با یافته های امروز علم بشر ما می توانیم نام آن ناقلهای عصبی نامطلوب و بیماریزا را ، زیر عنوان كلی " شیاطین" بشناسیم . و این همان اعتقاد به ظاهر ساده و از مد افتاده ایست كه قرنها ،بشر بدان پایبند بوده است و حتی بیماریهای روانی مثل اسكیزوفرنی را ناشیاز تسخیر انسان به وسیله شیاطین و اجنه دانسته است .
اما بدیهی است كه علم امروز بشر ، هر روز كه میگذرد این شیاطین ، یعنی همان ناقلهای عصبی نامطلوب و بسیار ریز را ، ازروشهای دقیق و پیشرفته علمی ، بهتر و بیشتر شناسایی می كند و به دام میاندازد و بر خلاف روش گذشتگان كه با جن گیری یا به شلاق بستن بیمارانروانی قصد بیرون راندن اجنه و شیاطین از وجود آنها را داشتند ، قصد داردبا روش كاملا علمی ، تیشه بر ریشه شیاطین دستگاه عصبی انسان بزند . هر چندكه این رویا شاید در قرنهای آینده به تحقق بپیوندد.
ولی در این میان راه دیگری نیز برای مقابله شدید با این شیاطین درون موجود است و آن “ ایمان مذهبی ” و بخصوص نماز است .(2)
نمازگزار واقعی ، هرگز دروغ نمی گوید ، هرگزحسادت نمی ورزد ، هرگز بخل نمی كند ، هرگز دشنام نمی دهد و خلاصه به همین ترتیب از همه حالتهای نامطلوب روانی و روحی ، كه شیاطین درونی در صدد اند اورا بدان گرفتار نمایند ( یعنی همان امراض قلب ) ، خلاصی پیدا می كند ، چراكه “ نماز ” كوبنده شیطان است و به قدرتمندانه ترین شكل ممكن با همه شیاطینی كه قصد دارند انسان را دچار بیماریهای جسمی ، بیماریهای روانی ویا گناهان و انحرافات ( بیماریهای روحی ) نمایند ، مقابله می كند.
در این مورد ، در بعد تاثیر نماز بر بیماریهایجسمی از تاثیر آن مثلا بر عفونتها ، در بعد تاثیر نماز بر بیماریهای روانیمختلف ، از تاثیر آن مثلا بر افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، اختلالات شخصیت ،بیماریهای روان تنی و.. در شماره های گوناگون این سلسله مقالات سخن گفتهایم و به امید یاری خداوند در آخرین نكته از این مجموعه مقالات ( نكته چهلم ) به تاثیر نماز بر بیماریهای روح ( گناهان ) اشاره مختصری خواهیمداشت .

پی‌نوشت‌ها:
 

1- الصلوه مدحره للشیطان ، فهرست غرر الحكم ، صلاه
2- از برخی آیات قرآن و بسیاری از روایات چنین بر می آید ، كه " نماز " و" ایمان " را می توان به صورت دو كلمه مترادف و هم معنا ، به جای یكدیگر به كار برد ، به عبارت دیگر : " نماز عین ایمان و ایمان عین نماز است" .
نوع مطلب : دین واندیشه، 
برچسب ها : اثرات نماز،


درباره وبلاگ

توجه :برای باز شدن کامل وبلاگ از مرورگر فایر فوکس استفاده کنید .
مدیر وبلاگ : R DOLAT ABADI
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما این وبلاگ چطوره؟


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :